Maapealse teeninduse hinnakiri Tallinna Lennujaamas (v.a. Executive Aviation)

Teenus Ühik Hind (EUR)
Maapealne baasteenindus Kuni 10MLSM tonn 10,00
Üle 10-20 MTOW tonn 8,50
Üle 20-40 MTOW tonn 6,50
Üle 40-70 MTOW ton 5,50
Üle 70-100 MTOW tonn 4,00
Üle 100 MTOW tonn 3,50
Ainult lasti massi arvutamine Üks lend 60,00
Lastimisinstruktsiooni koostamine Lennuoperatsioon 20,00
Kommunikatsiooniteenus Lennuoperatsioon 10,00
Reisijate- ja pagasiteenindamine Iga lahkuv reisija 3,80
Iga saabuv reisija 3,10
Inimtööjõud Tund/väljakutse 50,00
Linnatransport (kuni 7 inimest/üle 7 inimese/üle 18 inimese) Tund/väljakutse  35,00 / 75,00 / 120,00
Õhusõiduki interjööri puhastus (kuni 50 istekohta) Väljakutse 30,00
Õhusõiduki interjööri puhastus (kuni 100 istekohta) Väljakutse 35,00
Õhusõiduki interjööri puhastus (kuni 150 istekohta) Väljakutse 45,00
Õhusõiduki interjööri puhastus (kuni 200 istekohta) Väljakutse 55,00
Õhusõiduki interjööri puhastus (kuni 300 istekohta) Väljakutse 80,00
Õhusõiduki interjööri puhastus (kuni 360 istekohta) Väljakutse 100,00
Õhusõiduki interjööri puhastus (kuni 440 istekohta) Väljakutse 110,00
Õhusõiduki interjööri puhastus (kuni 500 istekohta) Väljakutse 120,00
Õhusõiduki interjööri põhjalik puhastus (kuni 50 istekohta) Väljakutse 50,00
Õhusõiduki interjööri põhjalik puhastus (kuni 100 istekohta) Väljakutse 56,00
Õhusõiduki interjööri põhjalik puhastus (kuni 150 istekohta) Väljakutse 65,00
Õhusõiduki interjööri põhjalik puhastus (kuni 200 istekohta) Väljakutse 75,00
Õhusõiduki interjööri põhjalik puhastus (kuni 300 istekohta) Väljakutse 100,00
Õhusõiduki interjööri põhjalik puhastus (kuni 360 istekoha) Väljakutse 120,00
Õhusõiduki interjööri põhjalik puhastus (kuni 440 istekoha) Väljakutse 130,00
Õhusõiduki interjööri põhjalik puhastus (kuni 500 istekoha) Väljakutse 140,00
Prügi äravedu lennukist Iga MLSM tonn 0,40
Toitevool (220V) Tund/väljakutse 5,00
Õhusõiduki maapealse vooluseadme kasutamine
(GPU 28V/115V)
Tund/väljakutse 65,00
Õhusõiduki pukseerimine Väljakutse 85,00
Mobiilne reisijatrapp / Tehniline trapp Tund/ väljakutse 55,00 / 25,00
Tualeti teenindamine (tühendamine ja täitmine) kuni 50 MTOW
tonni
Väljakutse 60,00
Tualeti teenindamine (tühjendamine ja täitmine) üle 50 MTOW
tonni
Väljakutse 80,00
Tualeti teenindamine (tühjendamine või täitmine) kuni 50 MTOW
tonni
Väljakutse 40,00
Tualeti teenindamine (tühjendamine või täitmine) üle 50 MTOW
tonni
Väljakutse 50,00
Joogivee tankimine kuni 50 MTOW tonni Väljakutse 100,00
Joogivee tankimine üle 50 MTOW tonni Väljakutse 120,00
Veepaagi tühjendus kuni/üle 50 MTOW tonni Väljakutse 40,00/60,00
Maandumistasu Iga MLSM tonn 8,31
Reisija tasu, rahvusvahelised lennud (väljuvad lennud) Iga reisija 7,03
Reisija tasu, siseriiklikud lennud (väljuvad lennud) Iga reisija 5,00
Parkimistasu – kaubalennukitele üle 6 tunni Iga MLSM tonn päevas 1,53
– kõik muud õhusõidukid üle 3 tunni mittebaseeruvatele
Infrastruktuurtasu
-reisija ja pagasiteenindus Iga väljuv reisija 0,58
(ei rakendu, kui lendavad kui lendavad: alla 2 a ja ilma oma piletit
omavad lapsed, transiit- ja ümberistumisreisijad)
-teenindatud kaup Iga 10 kg 0,03
(ei rakendu militaarlendudega ja reisijaid vedavate regulaar- või
tellimuslendudega veetava kauba ja posti teenindamise korral)
-õhusõidukite teeninduse ja perrooniteeninduse osutamine Iga MLSM tonn 0,38
(ei rakendu õhusõidukitele, mille maksimaalne lubatud stardimass
on 5700 kg või väiksem)
Keskkonnatasu jäätõrje teenuse osutamise korral
-jäätõrjevedelik 100% Iga liiter 0,50
SELGITUSED

  • Teenuste osutamisele öisel ajal (24.00 – 06.00 kohaliku aja järgi) ja riiklikel pühadel lisandub ekstra 100% öö lisatasu (välja arvatud jäätõrje).
  • Kolmandate isikute teenuste vahendamise puhul lisandub hinnale 10% teenustasu.
  • Maapealse baasteeninduse hind kehtib ühe lennu teenindamise (turnaround) kohta, mis sisaldab lennuki vastuvõtmist ja paigaldamist; perrooni-, reisija- ja pagasiteeninduse koordineerimist, operatsiooniteadete saatmist, dokumentide transporti (välja arvatud meteo- ja lennuinfo edastamine lennuettevõttele), meeskonna assisteerimist (piir, toll jne.), ning kassateenuste osutamist.
  • Lasti massi arvutamine – juhul kui soovitakse ainult laadungilehe koostamist
  • Teenuste eest peab olema makstud enne lennuki lahkumist, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
  • Teenuse või kauba eest maksete vastuvõtmisel muus valuutas kui euro, kasutatakse sama päeva Swedbank vastava valuuta müügikurssi.
  • Tunnitasud arvestatakse tunni või selle osa eest
  • Kõik lennukite teenindamise palved peavad saabuma Tallinn Airport GH-le 24 tundi enne teenindusaega. Faks: (+372) 605 8319, SITA: TLLGH8X, E-post: handling(at)tll.aero
  • Hinnad ei sisalda käibemaksu.
KONTAKTID

Müügiassistent: Müük ja Turundus:
Tel: +372 605 84 21 Tel: +372 605 8733
Faks: +372 605 84 29 Faks: +372 605 8319
SITA: TLLGH8X E-post: anne.kasevali(at)tll.aero
E-post: handling(at)tll.aero

Tallinna Lennujaama Peadispetšer (24h):
Tel: +372 605 84 61
Faks: +372 605 84 33
SITA: TLLXT8X
AFTN: EETNZXZX
E-post: peadispetser(at)tll.aero

Pardatoitlustus:

Airo Catering Services Eesti OÜ

Kontaktid: Tel: +372 605 8230
Faks: + 372 605 8232
SITA: TLLTFCR
E-post: info(at)airo.ee

Kütus:

Naftelf Eesti AS (Air Total)

Kontaktid: Tel: +372 608 5604
Faks: +372 605 8110
E-post: info(at)naftelf.ee

Estonian Aviation Fuelling Services

Tel: +372 640 1212
Faks: +372 640 1216
E-post: eafs(at)eafs.ee

BGS
Phone: +372 605 8011
E-mail: info.ee(at)bgs.aero

Estonian Air Navigation Services

Kontaktid: Tel: +372 6258 293
+372 6058 905
+372 6016 096
Faks: +372 6258 280
+372 6016 096
AFS: EETNZPZX; EETNYNYX
E-post: nof(at)eans.ee