Meie keskkonnapoliitikast

AS Tallinn Airport GH on vastutustundlik ja keskkonnateadlik maapealse käitlemise teenust pakkuv ettevõte. Tallinn Airport GH toetab innovaatilist ja keskkonnasõbralikku arengut läbi ettevõtte põhiprotsesside jätkusuutlikku arendamise ja muudatuste juhtimise. Lennundus oma olemuselt ei ole keskkonnasõbralik tegevusala, kuid vastutustundliku maapealse käitlemise teenuse pakkujana oleme teadlikud oma põhitegevuse keskkonnamõjudest ja anname endast parima, et neid vähendada, parendada ettevõtte keskkonnaalast tulemuslikkust ja panustada igakülgselt valdkonna jätkusuutlikku arengusse. Tegeleme igapäevaselt keskkonnahoiu põhimõtete integreerimisega ettevõtte põhiprotsessidesse. Üks meie eesmärke on panustada meie töötajate ja partnerite keskkonnateadlikkuse suurendamisse ja seega aidata kaasa jätkusuutliku mõtteviisi levikusse ka väljaspool meie ettevõtet.
AS Tallinn Airport GH on vastutustundlik ja keskkonnateadlik maapealse käitlemise teenust pakkuv ettevõte. Tallinn Airport GH toetab innovaatilist ja keskkonnasõbralikku arengut läbi ettevõtte põhiprotsesside jätkusuutliku arendamise ja muudatuste juhtimise. Lennundus oma olemuselt ei ole keskkonnasõbralik tegevusala, kuid vastutustundliku maapealse käitlemise teenuse pakkujana oleme teadlikud oma põhitegevuse keskkonnamõjudest ja anname endast parima, et neid vähendada, parendada ettevõtte keskkonnaalast tulemuslikkust ja panustada igakülgselt valdkonna jätkusuutlikku arengusse. Tegeleme igapäevaselt keskkonnahoiu põhimõtete integreerimisega ettevõtte põhiprotsessidesse. Üks meie eesmärke on panustada meie töötajate ja partnerite keskkonnateadlikkuse suurendamisse ja seega aidata kaasa jätkusuutliku mõtteviisi levikusse ka väljaspool meie ettevõtet.

 

Tallinn Airport GH keskkonnaalased eesmärgid ja kohustused:

* Vastavus seadusandlusele – ettevõttes on loodud ja kasutusel jätkusuutlik süsteem tagamaks ettevõtte tegevuse vastavus seadusandlusele.

* Keskkonnamõju vähendamine – me hindame, jälgime ja vaatame regulaarselt üle meie ettevõtte keskkonnaaspekte ja –mõju. Jätkusuutliku ja keskkonnasõbraliku arengu huvides kohaldame vajadusel enda tegevust ja seame uued keskkonna eesmärgid. Oleme avatud muudatustele ja aitame kaasa algatustele, mis vähendavad jätkusuutlikult keskkonnamõju ja muudavad ressursside kasutamise efektiivsemaks.

* Keskkonnateadlikkuse arendamine – teadvustame endale keskkonnateadlikkuse väärtust jätkusuutliku ja keskkonnahoidliku töökultuuri ja ühiskonna kujundamisel. Eesmärk on teavitada ja kaasata meie töötajaid ja partnereid ettevõtte keskkonnaeesmärkide täitmisele.

* Jäätmete vähendamine, taaskasutamine – ettevõte arendab sisemist jäätmete sorteerimise süsteemi, eelistame korduskasutust ja suuname võimalikult suure osa tekkivaid jäätmeid ringlusesse.

* Ressursside efektiivne kasutamine – optimeerime läbi teadlikkuse tõstmise ja uute tehnoloogiliste vahendite kasutusele võtmisega elektri, kütuse, vee, paberi ja teiste ressursside kasutamist.

Kinnitatud: 29.03.2017
Põhitegevuse käskkirjaga nr.: 10.01-01.05/17/GH4