Meie teenuste kvaliteet ja ISO standardid

AS-i Tallinn Airport GH kvaliteedipoliitika on suunatud ohutusele, punktuaalsusele ja täiuslikult sooritatud klienditeenindusele. Kogu äriühingu personal peab olema pühendunult selgusel, et eelpool nimetatud eesmärgid on olulise tähtsusega meie igapäevastes toimetamistes. Iga osakond on vastutav operatsioonide tulemuse kvaliteedi eest, mida nad osutavad. Samuti on iga töötaja isiklikult vastutav oma töölõigu kvaliteetse soorituse eest. See ongi süsteem, kuidas kvaliteedipoliitika seab nõudlused ja väljakutsed kogu AS-i Tallinn Airport GH töötajaskonnale.
AS-i Tallinn Airport GH kvaliteedipoliitika on suunatud ohutusele, punktuaalsusele ja täiuslikult sooritatud klienditeenindusele. Kogu äriühingu personal peab olema pühendunult selgusel, et eelpool nimetatud määrangud on märkimisväärse tähtsusega meie igapäevastes toimetamistes. Iga osakond on vastutav operatsioonide tulemuse kvaliteedi eest, mida nad osutavad. Samuti on iga töötaja isiklikult vastutav oma töölõigu kvaliteetse soorituse eest. See ongi süsteem, kuidas kvaliteedi süsteem seab nõudlused ja väljakutsed kogu AS-i Tallinn Airport GH töötajaskonnale.

 

Peamised kvaliteedieesmärgid, mida firma on seadnud oma tegemistes lennukite- ja reisijate teenindamisele:

 • Pakkuda lennuohutuse ja –julgestuse kõrget taset;
 • Tegutseda toetudes vaid ausatele ja võrdsetele konkurentsi tingimustele;
 • Tagada kindel ja usaldusväärne firma majandamise poliitika;
 • Tagada piirangute, mis on tingitud erinevatest regulatsioonidest, operatiivne minimaliseerimine;
 • Töötada välja täiuslik ja kergesti jälgitav kvaliteedisüsteem nii klienditeeninduse, kui ka operatsioonide protsessi üle;
 • Järgida kõikide klientide kvaliteedipoliitikat;
 • Pidevalt täiustada konkurentsivõimet ja pühendumist;
 • Toetada kõiki arendusega seotud mõistlikke tegevusi;
 • Täita lennundusalaste institutsioonide korraldusi.
Meie peamine eesmärk on Klientide rahuolu. See aga tähendab, et iga klient omab õigust viisakale, professionaalsele, sõbralikule, kiirele, paindlikule ja usaldusväärsele teenindusele. Kuna AS-i Tallinn Airport GH kliendibaas koosneb väga paljudest eri teenindustavadega firma kultuuridest, siis meie teenindusstiil peab olema mugandatud igale erinevale kliendile individuaalselt.

Konkreetsed teeninduskvaliteedi nõuded, mis on ette seatud juhtkonna poolt:

 • Tahame ka edaspidi olla sõltumatute lennundusvaldkonda kuuluvate klienditeenindusfirmade eesotsas;
 • Loome meie oma AS-i Tallinn Airport GH kvaliteedisüsteemi kultuuri, millesse iga töötaja annab oma personaalse panuse.
Me lähtume standarditest: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.
Rahvusvaheline krediidiinformatsiooni ettevõte Creditinfo Eesti AS tunnustab, et AS Tallinn Airport GH on saavutanud 2017. aasta majandusandmete põhjal reitingu VÄGA HEA (AA).
    Meie standard on kvaliteet